Tekstit

Älykkäät ja helppokäyttöiset palvelut arjen hyvinvointia tukemassa

Digitalisaatio on polku kohti kaupungin asukkaiden ja yhteisöjen sekä muiden tahojen vaivattomampaa, ajasta ja paikasta riippumatonta asiointia. Älykkäät ja helppokäyttöiset palvelut parantavat osaltaan kaupungin asukkaiden, yritysten, yhdistysten sekä muiden tahojen hyvinvointia, toimintaedellytyksiä ja elinvoimaisuutta. Niiden hyötynä voidaan nähdä esimerkiksi sujuvamman asioinnin myötä muuhun toimintaan käytettäväksi vapautuva aika ja voimavarat.
Ylöjärven kaupunkistrategian yhtenä strategiakärkenä on kaupungin toimintojen digitalisaation edistäminen sekä älykkäiden ja helppokäyttöisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti. Tämä strategiakärki jalkauttaa osaltaan kaupungin visiota ”Ylöjärvi - rohkea edelläkävijä”.
Toimenpiteitä tämän strategiakärjen äärellä on strategiakaudella jo tehty. Esimerkiksi kaupungin rakennuslupaprosessien ja lupapäätösten siirtyminen sähköiseen ympäristöön samoin kuin terveyskeskuksen sähköinen ajanvarausmahdollisuus ovat osaltaan luomassa yhä suju…

Ensimmäiset 100 päivää hyvinvointikoordinaattorina

Hieman laskutavasta riippuen takanani on noin 100 päivää hyvinvointikoordinaattorin työtä.Päivät ovat olleet täysiä ja opittavaa kukkuroillaan, sillä sekä kunta työpaikkana että Ylöjärvi elinympäristönä ovat minulle uusia asioita.
Oman lisänsä alkutunnelmiin on tuonut se seikka, että hyvinvointikoordinaattorin toiminta on uutta myös monelle muulle - sain aloittaa ensimmäisenä tässä toimessa. Vaikka lainsäädäntö ja muut viitekehykset määrittelevät työn lähtökohtia, alussa on ollut tärkeää muotoilla työnkuvani sisältöä ja kertoa siitä eteenpäin.
Ylöjärvellä hyvinvointikoordinaattori on kaupungin keskushallinnossa toimiva hyvinvoinnin kehittämisen asiantuntija. Koska tehtävä sijoittuu strategiselle tasolle, se ei näy suoraan asukkaille esimerkiksi uutena palvelumuotona. Avainsanat ovat monialaisuus ja poikkihallinnollisuus - koko kaupungin eri toimialoilla ja sektoreilla tehtävä työ ja niiden yhdistäminen. Ja vielä laajemmin yhteistyö eri kuntien ja alueiden kesken. Vaikka tämän kokona…

Täydellistä terveyttä vai omannäköistä elämää?

Terveys ja hyvinvointi ovat jokapäiväisiä, kaikille tuttuja asioita. Mutta mitä niillä oikeastaan tarkoitetaan?
Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan terveys on ”täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Määritelmä on armoton; pienikin vaiva, alakulo tai tahaton yksinäisyys tekevät sen perusteella ihmisestä ei-terveen. Harvaa meistä voi pitää tältä pohjalta terveenä.
Hyvinvointi on tämän päivän trendi. Sen arvo ihmisille, yhteisöille ja yhteiskunnalle ymmärretään yhä laajemmin, ja sen markkina-arvo on myös tunnistettu. Hyvinvointi tuleekin vastaan monenlaisten palveluiden, tuotteiden ja koulutusten lupauksina. Onnellisuuskin saatetaan mieltää hyvinvoinnin selittäjäksi.
Hyvinvoinnissa ei kuitenkaan ole kyse vain onnellisuudesta, eikä sitä rakenneta kestävästi yksittäisillä terveys- tai hyvinvointikikoilla. Hyvinvointia positiivisen psykologian näkökulmasta tarkasteleva Martin Seligman on todennut, että hyvinvoinnilla tarkoitetaan muutakin kuin miellyttävää olotil…