Tekstit

Meidän metsä

Kuva
Meidän metsä on kaksiosainen teos, taulu ja runo, jotka toteutettiin Ylöjärven kaupungin vuoden 2019 Hyvinvointifoorumin osallistujien voimin. Hyvinvointifoorumi-tilaisuus keräsi tänä vuonna hyvinvointityön tekijöitä, kaupungin henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia koolle teemalla yhteisöllisyys.
Osallistujien piirtämät oman elämän puut istutettiin tauluun yhteiseksi metsäksi. Käytössä oli muste ja ruokokynät.
Runon kirjoitti yhteisötaiteilija Tuuli Pollari käyttäen sanoina ainoastaan Hyvinvointifoorumin osallistuneilta kerättyjä metsää kuvaavia sanoja.
Taideteos odottaa vielä lopullista sijoituspaikkaansa kaupungin julkisissa tiloissa, jossa se pääsee kokonaisuudessaan kaikkien kaupunkilaisten nähtäväksi.
Meidän metsä
Metsä on elämän rauhoittumisen lähde
Rauha Rauha Rauha
Puut, suppikset, marjat Vihreä pehmeä sammal Tammi, mäntypuut Puu puita, vihreä ja vehreä hyvä tuoksu
Rauha Rauha Rauha
Metsä virkistää mieltä ja kehoa Luonto: raikas ilma, vihreys, hiljaisuus, humina,…

Mielekäs arki vaikeuksista huolimatta!

Kukaan meistä ei halua uupua, elää yksinäisyydessä, kärsiä kipuja tai kokea neuvottomuutta elämän haasteissa. Useimmat meistä tulevat kuitenkin kokemaan yhden tai useamman näistä haasteista.
Monet arjen hallintaa vaikeuttavat haasteet aiheuttavat väsymystä sekä voimien ja kestävyyden heikkenemistä. Ne voivat lisäksi aiheuttaa turhautumista, vihaa, ahdistusta tai muita hankalia tunteita.
Meidän tulisikin löytää erilaisia tapoja elää näiden haasteiden kanssa mielekästä arkea. Tämä voi vaikuttaa erikoiselta; miten arki voisi tuntua hyvältä ja tuottaa mielihyvää vaikeuksista huolimatta?
Hyvinvointi on kehon ja mielen tasapainoa. Näin ollen tapa elää hyvää elämää sen vaikeissakin vaiheissa edellyttää myös tilanteesta aiheutuvien tunne-elämän ja fyysisten ongelmien hoitamista. Haasteena on oppia elämään parhaimmillasi arjen eteen tuomista vaikeuksista huolimatta. Tavoitteena on, että pystyt tekemään haluamiasi asioita ja saat mielihyvää elämästä.
Oma hyvinvointisi on sinusta kiinni! Jott…

Mitä kuuluu?

Rohkenen olla eri mieltä suomalaisittain tavallisen ajattelutavan kanssa siitä, että ihmisten pitäisi antaa olla omassa rauhassaan ja pitää itse huoli omista asioistaan. Keneltä tahansa on paikallaan tiedustella välillä kuulumisia.
Mitä kuuluu? on turvallinen kysymys, jonka voi esittää sekä tutulle että vieraammallekin ihmiselle olematta tungetteleva. Kukin voi vastata siihen sopivaksi kokemallaan tarkkuudella. Mitäs tässä tai Eipä kummempiariittää, jos ei halua avata elämäänsä kysyjälle sen enempää. Mutta jos sydämellä on paljon tärkeää asiaa, hyvää tai huonoa, kuuntelemisen ja kuulluksi tulemisen seuraukset voivat olla mullistavia.
Joskus ihmiset, jotka ovat olleet elämässämme pitkään, tulevat meille itsestäänselvyyksiksi. ”Tiedämme”, mitä he ajattelevat ja tuntevat. Johtopäätökset heistä voi tehdä siksi nopeastikin. Silloin menemme lankaan, koska emme voi milloinkaan täydellisesti tietää, miltä toisesta oikeasti tuntuu. Emme sittenkään, vaikka olisimme kokeneet samoja asioita kuin …

Matalan kynnyksen palveluita Suomen ensimmäiseltä terveyskioskilta

Keväällä juhlittiin Ylöjärven Terveyskioskin kymmenvuotista taivalta. Suomen ensimmäinen terveyskioski perustettiin kauppakeskus Eloon 2009, ja siitä lähtien sen ovet ovat olleet auki kaikille vauvasta vaariin myös virka-ajan ulkopuolella.
Terveydenhoitajan luo voi poiketa minkä tahansa mielessä pyörivän terveysasian kanssa. Meillä voi saada terveys- ja elintapaneuvontaa, terveysriskikartoituksia, rokotuksia, pieniä sairaanhoidollisia toimenpiteitä kuten lääkepistoksia, ompeleiden poistoja ja hoidon tarpeen arviointia sekä palveluneuvontaa.
Talven lähestyessä ajankohtainen palvelumme on kausi-influenssarokotukset. Rokotuksen voi hakea meiltä jokainen Ylöjärven terveyskeskuksen palveluihin oikeutettu. Samalla on oiva hetki arvioida oma pneumokokkirokotteen tarve. Rokotereseptipyynnötkin onnistuvat meillä. Ylöjärvellä influenssarokotteen saaminen ei jää kiinni rokotepäivien sopimattomuudesta. Meillä rokotetaan myös lauantaisin.
Terveellisten elintapojen muuttaminen osaksi elämäntapaa ja …

Hyvinvointia nykykoulun keinoin

Meillä jokaisella on monia muistoja kouluajoilta, niin hyviä kuin huonojakin. Usein koulumuistoista puhuttaessa nousee esiin myös se, miten koulu on vuosien saatossa muuttunut. Itse toimin opettajana ensimmäisen kerran lähes kolmekymmentä vuotta sitten ja kun vertaan noita aikoja nykypäivän kouluun, voin todeta koulunkäynnin muuttuneen.
Nykyään kouluissa panostetaan vuorovaikutus- ja tunnetaitoihin, joita harjoitellaan jokaisessa oppiaineessa. Ylöjärvellä tähän on panostettu enemmän, sillä meillä on oma tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppitunti luokilla 1, 2, 7 ja 8.
Olemme halunneet panostaa kahteen ensimmäiseen kouluvuoteen, jolloin muutenkin oppilaat harjoittelevat koulussa olemista ja opiskelua. Myös yläkoulun alussa on hyvä satsata näihin taitoihin, sillä esimerkiksi aineopettajajärjestelmä tuo oppilaalle monia uusia opettajia. Myös murrosikä vaikuttaa jokaisen oppilaan elämään, jolloin on hyvä hetki pysähtyä harjoittelemaan erilaisia tunne- ja vuorovaikutustaitoja.
Koskaan hyvinvo…

Älykkäät ja helppokäyttöiset palvelut arjen hyvinvointia tukemassa

Digitalisaatio on polku kohti kaupungin asukkaiden ja yhteisöjen sekä muiden tahojen vaivattomampaa, ajasta ja paikasta riippumatonta asiointia. Älykkäät ja helppokäyttöiset palvelut parantavat osaltaan kaupungin asukkaiden, yritysten, yhdistysten sekä muiden tahojen hyvinvointia, toimintaedellytyksiä ja elinvoimaisuutta. Niiden hyötynä voidaan nähdä esimerkiksi sujuvamman asioinnin myötä muuhun toimintaan käytettäväksi vapautuva aika ja voimavarat.
Ylöjärven kaupunkistrategian yhtenä strategiakärkenä on kaupungin toimintojen digitalisaation edistäminen sekä älykkäiden ja helppokäyttöisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti. Tämä strategiakärki jalkauttaa osaltaan kaupungin visiota ”Ylöjärvi - rohkea edelläkävijä”.
Toimenpiteitä tämän strategiakärjen äärellä on strategiakaudella jo tehty. Esimerkiksi kaupungin rakennuslupaprosessien ja lupapäätösten siirtyminen sähköiseen ympäristöön samoin kuin terveyskeskuksen sähköinen ajanvarausmahdollisuus ovat osaltaan luomassa yhä suju…

Ensimmäiset 100 päivää hyvinvointikoordinaattorina

Hieman laskutavasta riippuen takanani on noin 100 päivää hyvinvointikoordinaattorin työtä.Päivät ovat olleet täysiä ja opittavaa kukkuroillaan, sillä sekä kunta työpaikkana että Ylöjärvi elinympäristönä ovat minulle uusia asioita.
Oman lisänsä alkutunnelmiin on tuonut se seikka, että hyvinvointikoordinaattorin toiminta on uutta myös monelle muulle - sain aloittaa ensimmäisenä tässä toimessa. Vaikka lainsäädäntö ja muut viitekehykset määrittelevät työn lähtökohtia, alussa on ollut tärkeää muotoilla työnkuvani sisältöä ja kertoa siitä eteenpäin.
Ylöjärvellä hyvinvointikoordinaattori on kaupungin keskushallinnossa toimiva hyvinvoinnin kehittämisen asiantuntija. Koska tehtävä sijoittuu strategiselle tasolle, se ei näy suoraan asukkaille esimerkiksi uutena palvelumuotona. Avainsanat ovat monialaisuus ja poikkihallinnollisuus - koko kaupungin eri toimialoilla ja sektoreilla tehtävä työ ja niiden yhdistäminen. Ja vielä laajemmin yhteistyö eri kuntien ja alueiden kesken. Vaikka tämän kokona…